• Nineth Annual Reflective Conference on Education to Globalize the Human Mind: Cultivating the Spirit of Love What: Conference 2018 When: Saturday, September 29, 2018 - 08:00 to Sunday, September 30, 2018 - 17:30 Where: Renison University College, Uni

     Comments (0)
    
 • Bediüzzaman ve Din Tılsımları. Bediüzzaman Said Nursi'nin Tasavvuf Değerlendirmesi. Bediüzzaman'da Muhabbet. Bediüzzaman'da Sıdk ve Doğruluk.

     Comments (0)
    
 • Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ'caz-ı Kur'an

     Comments (0)
    
 • More Turks report stress, depression and anxiety in Erdogan’s Turkey. Çocuk ne yaşadığını unutur ama Ne hissettiğini unutmaz..

     Comments (0)
    
 • The Khorasani school of Sufism. Abu Sa'id. Halat it Sukhunan-i Shaykh Abu Sa 'id ibn Abi 'l-Khayr: Manifestations of Ecstasy (Vecd Tecellileri)

     Comments (0)
    
 • Hadîs-i şeriflerde de "Kur'ân'ın zahrı, batnı, haddi ve matla'ı vardır" ve "Kur'ân yedi batın üzerine nazil oldu" buyrulmuştur. Sufiler âyetlerden çıkardığı mânâları sadece "zahir" ile değil "bâtın" ile ifade eder ve tevriye yaparlar. Hadîs-i şerifler ve

     Comments (0)
    
 • Münâfık, koca bir şehir halkını aldatır, fakat şâh-ı hakîkat olan insân-ı kâmili aldatamaz! Eğer sen insân-ı kâmile karşı zulme kıyâm edersen helâk-i sûri ve mânevîden başını kurtaramazsın. Eğer kurtarırsan beni kâfir bil!

     Comments (0)
    
 • Erbain as an academic research method, and researching Sufi states and stations in the Self in Canada

     Comments (0)
    
 • Second Erbain in Turkiye where the heart divided, while proclaiming the Truth and the ultimate Truth at the end

     Comments (0)
    
 • Sufi Tradition and Gülen’s Perspective

     Comments (0)
    
 • Spiritual Psychology and “The Emerald Hills of the Heart”

     Comments (0)
    
 • Esma-i Hüsna ve yetmiş bin tecelli derecesi ve mertebesi, hem Tefekkürde yedi mertebe var. Hem her bir isim diğer isimlerle girift yani iç içe tecelli eder.

     Comments (0)
    
 • Sufi farkındalık terapide cismaniyetten kalp ve ruh derecelerine çıkış yolculuğu

     Comments (0)
    
 • A HEART-BASED SUFI MINDFULNESS SPIRITUAL PRACTICE MODEL: TEN-WEEK LONG SUFI THERAPY SESSIONS

     Comments (0)
    
 • Four-part structure of metaphysical worlds and realms from A HEART-BASED SUFI MINDFULNESS SPIRITUAL PRACTICE EMPLOYING SELFJOURNEYING

     Comments (0)
    
 • Mevlana ve Naratif Terapi. Mevlana hikayeleri...

     Comments (0)
    
 • A Coup of Coffee. Self-coup refers to Kendi Kendine Darbe

     Comments (0)
    
 • Components of heart-centered Sufi therapy, The Sufi Assessment in Mental Health and Offering Forty Teachings from the Risale-i Nur Collection

     Comments (0)
    
 • Toronto Church Hosts Interfaith Iftar Gathering

     Comments (0)
    
 • The Qur’an: An Eternal Journey

     Comments (0)
    
 • Aşk mı? Sevgi mi?

     Comments (0)
    
 • Yunus Emre Terapi

     Comments (0)
    
 • Osmanlı’nın gerçek manevi önderi Ebu’l Vefa el-Bağdadî ve Vefaîyye tarikatının hakkını iade gerekir.

     Comments (0)
    
 • Who Is Running the Show? An Ode to personality

     Comments (0)
    
 • Tasavvuf ve Sufi’de Nefis

     Comments (0)
    
 • Tasavvuf Yolunda Yüz Adım

     Comments (0)
    
 • Kin, Nefret, Kıskançlık ve Hasedin Tedavisi

     Comments (0)
    
 • Hastalar Risalesi Açısından Hastalığın Anlamı ve Manevi Faydaları

     Comments (0)
    
 • Sufi cosmology and Soul senses: the use of a number of concepts and phrases such as ilham (inspiration), sünuhat (accesses), hads (spiritual analogy), tuluat (offshoots) and tahattur (remembering)

     Comments (0)
    
 • The Role of the Heart in Ibn Al-‘Arabi’s Doctrine

     Comments (0)