FAQ

EL HABİR Gizli ve aşikâr olan, kalbi, ruhi, akli, dünyevi ve uhrevi umurun küllisini alim ve muttali manasınadır. Abdin hazzı: Batını nuri tarikatle İslâh ve tenvir, zahirini sırrı şariatla mizan ve tathir etmektir. Hassası: Günde 812 kerre devam eden ruhaniyet ve mükâşefata nail olur. Ve bir şahsın tasarruf zulmü altında olan kimse kurtulur. Uykuya varmadan yedi defa (Elâ’ya’lemü’ men Halak ve hüvellatif ül-habir) virdi çeker. 66 Estagfirullah El Azim, 70 Salavat, 21 Bismillahirrahmanirahim günlük zikridir. Ya Ferd, Ya Kuddus, Ya Habir, Es Selam, Ya Kahhar Ya Gaffar, Ya Hakim Ya Alim Ya Hayy Ya Kayyum Ya Kadir Ya Hak Ya Mübin Ya Şahit Ya Meşhud Ya Müzhir Ya Münim. Habir olan Sufi, ne dese, dilediğini ve istihâre ettiğini rüyada görür. I recite: My God, forgive the followers of Muhammad!/Surely I too have been one of the wrongdoers/ Forgive all believers; Most Merciful of merciful/ O my Lord! I try to keep my covenant with You/I seek refuge in You from the evil I have done /I acknowledge Your favors, acknowledge my sins /So, forgive me, for truly none forgives me but You/O the Living, the Self-Subsistent, for the sake of Your mercy/Make right all my states and leave me not alone/ Not even for a moment or the blinking of an eye/Increase my knowledge, keep my heart safe from straying